OM DETTE WEBSITE

Denne webløsning er blevet til i et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og JO Informatik ApS.

Papirfotos forgår, så derfor har Det Kongelige Bibliotek scannet de gamle fotokort fra 1944 for at bevare dem for eftertiden. JO Informatik ApS har derefter stedfæstet alle fotokort og har udviklet softwareløsningen til visning af fotokort som en samlet mosaik.

JO Informatik ApS er specialister i udvikling af webløsninger til visning af scannet arkivmateriale. Vi har blandt andet leveret lignende løsninger med historiske luftfotos til de danske kommuner, regioner og miljøcentre. Her anvender man fotos til offentlig sagsbehandling (miljøundersøgelser, dokumentation i byggesager, naturforvaltning, byudvikling m.m.), men langt de fleste fotos stilles ligeledes til rådighed for offentligheden.

Du kan se vores andre løsninger med historiske luftfotos på www.flyfotoarkivet.dk

Eller læse mere om os på www.jo-informatik.dk

De originale fotokort forefindes på Det Kongelige Bibliotek. Al henvendelse vedrørende køb af fotos skal ske til Det Kongelige Bibliotek.

Læs mere om Det Kongelige Biblioteks kort- og billedafdeling