DIN HISTORIE

Vi har lavet dette website så du har mulighed for at sende os din historie eller måske din kommentar til andres historie. Eneste krav er, at din historie skal have historisk interesse for andre og at du accepterer at vi evt. forkorter eller redigerer den.

Alle der indsender historie skal oplyse deres navn og email. Du kan også give din historie en overskrift eller et emne. Hvis du kommenterer andres historie, så skriv hvilken det drejer sig om – og påfør også gerne i hvilken egenskab du indsender din historie , fx din ”titel”, eller hvor vidt du er ”Historisk interesseret”, ”øjenvidne”, ”soldat” etc. Hvis din historie forholder sig til et bestemt sted på kortet, så anfør det gerne.