LW1944

Viborg LW1944 Luftfoto.

Luftfoto over Danmark 1944

LW1944 er helt unik. Det er en fantastisk luftfotoserie over Danmark – optaget af det tyske Luftwaffe i 1944. Luftfotoserien er ikke bare historisk interessant, men den er også optaget i en usædvanlig god kvalitet.

Der er formentlig tale om den første fuldstændige fotografering af Danmark. Desværre er alle fotokort endnu ikke tilvejebragt , men foreløbig er godt 75% af landet dækket. Faktisk startede Geodætisk Institut allerede i 1921 de første fotograferinger af Danmark, men nåede kun 40% af området.

Læs mere....
 
Produktionen af fotokort hos Hansa Luftbild Gmbh, Berlin.

Hvem har lavet LW1944?

Det var ikke kun for dansk område, der blev produceret landsdækkende fotokort. Det skete over en stor del af det besatte Europa. En sådan serieproduktion har krævet omfattende ressourcer, og SOBIA havde således i november 1944 afdelinger i syv tyske byer og i alt 309 personer ansat i produktionen. Vi kender ikke meget til hvilke personer der arbejdede med fremstilling af fotokort, men det må have krævet specialister at fremstille og kvalitetssikre materialet.

Læs mere....
 
Sammenskæring

Hvad er fotokort?

Fotokort består af flere fotos som er klippet og limet sammen til et stort fotokort for at dække et større område. LW1944 er alderen i betragtning, rigtigt godt håndværk. Fotos er sirligt opklippet fx langs åløb eller veje og derefter sammensat til større fotokort. Fotokort blev sat ind i kortrammer og forsynet med navne og strategiske oplysninger samt længde- og breddegrader og referencenet.

Enkelte af kortene findes i flere udgaver hvor der er brugt forskellige fotografier, og det er endnu ikke helt klarlagt om de originale negativer stadig skulle befinde sig et sted.

Læs mere....
 
Dato på fotokort

Hvornår i 1944 er fotos taget?

Dette ved vi ikke bestemt. Af rammerne på fotokortene fremgår flere forskellige datoer. Datoerne ligger næsten alle i sommeren eller efteråret 1944. Normalt vil datoen for et fotokort være optagelsestidspunktet for luftfotoet, men man skulle mene, at Luftwaffe i 1944 havde hænderne fulde. Derfor er det nærliggende at tro, at datoerne på kortene er udgivelsestidspunktet.

Læs mere....
 

Hvilke fly har optaget disse fotos?

Før krigen var både Storbrittanien og Tyskland meget aktive med at lade hurtiggående civilfly udforske potentielle, nye flyruter i andre nationer. Flyene havde dog ofte et andet ærinde og var i det skjulte udstyret med kameraer. De fotograferede i stor stil eventuelle kommende militære mål i form af f.eks. fæstningsværker og industrielle anlæg, som flyene ”tilfældigvis” fløj hen over.

Læs mere....
 

Hvad betyder de hvide linier på kortene?

På hvert fotokort ses et net af hvide linier. De hvide linier følger et referencenet brugt af de tyske værn, i dette tilfælde Heeresmeldenetz. Nettet, der følger længde- og breddegrader har til formål at lette en positionsangivelse og muliggøre angivelse, selvom positionen ikke er helt præcist stedfæstet.

Læs mere....
 

Information i fotokortenes rand

For at LW1944 kan vises som et dynamisk kort, så skærer vi randen af hvert fotokort og viser kun selve kortdelen. Men randen om hvert fotokort indeholder også mange interessante oplysninger.

Læs mere....