HISTORIE

Luftfoto over Danmark 1944

Af Henrik Dupont, Forskningsbibliotekar på Det Kongelige Bibliotek, 12-03-2010

LW1944 er helt unik. Det er en fantastisk luftfotoserie over Danmark – optaget af det tyske Luftwaffe i 1944. Luftfotoserien er ikke bare historisk interessant, men den er også optaget i en usædvanlig god kvalitet.

Der er formentlig tale om den første fuldstændige fotografering af Danmark. Desværre er alle fotokort endnu ikke tilvejebragt , men foreløbig er godt 75% af landet dækket. Faktisk startede Geodætisk Institut allerede i 1921 de første fotograferinger af Danmark, men nåede kun 40% af området.

De bevarede fotokort befinder sig alle på Det Kongelige Bibliotek og stammer fra 2 større samlinger dels fra lukningen af Geodætisk Institut dels fra et heldigt fund på et engelsk universitet. Det forventes at landet oprindelig er gennemfotograferet, men endnu er ikke alle kort fundet. I store engelske arkiver ligger der formentlig flere af de manglende kort, men pt. er disse samlinger utilgængelige.

Enkelte af fotokortene findes i flere udgaver hvor der er brugt forskellige fotografier og det er endnu ikke helt klarlagt, om de originale negativer stadig skulle befinde sig et sted. I krigens sidste måneder foregik der omfattende flytninger men også destruktioner af film. De engelske og amerikanske tropper beslaglagde store mængder luftfoto og forsøgte at transportere disse til England og USA. Undervejs skete der flere bombninger af konvojerne og meget er formentlig gået tabt. Efter krigen blev der ligeledes destrueret adskillige millioner fotografier idet der kunne udvindes sølv fra negativerne.

Det tyske luftvåben havde et tæt samarbejde med det private luftfotofirma Hansa (indgik senere i LuftHansa) og der blev produceret millioner af luftfotografier før og under 2 verdenskrig.

Viborg LW1944 Luftfoto.

Det er sparsomt hvad der idag findes af fotomateriale fra den tid. I 1945 gennemfotograferede de allierede Danmark i skala 1:40.000 og i 1954 gennemførte det amerikanske luftvåben en fantastisk fotografering i skala 1:10.000. Til sammen udgør de 3 årgange en uvurderlig historisk samling af luftfotos som dokumenterer hvordan Danmark så ud i efterkrigstiden.