HISTORIE

Hvad betyder de hvide linier på kortene?

Af Claus Dam, Kulturarvsstyrelsen, 15-03-2010

På hvert fotokort ses et net af hvide linier. De hvide linier følger et referencenet brugt af de tyske værn, i dette tilfælde Heeresmeldenetz. Nettet, der følger længde- og breddegrader har til formål at lette en positionsangivelse og muliggøre angivelse, selvom positionen ikke er helt præcist stedfæstet.

Nettet kan benyttes på flere niveauer. Det øverste niveau var tilkendegivet ved den største by indenfor nettet. Dette niveau er så underinddelt i 25 X 25 celler, betegnet med en tobogstavskode (de store bogstaver i kortet), startende ved AA i det nordvestlige hjørne med AB mod vest og BA mod syd. Disse celler er igen inddelt i 3 X 3 celler, benævnt 1-9. Yderligere er dette niveau inddelt i 2 X 2 celler, a-d.

For at muliggøre endnu større præcision, så er hver af disse fire celler yderligere opdelt i 10 X 10 felter, der dog, for ikke at fylde kortet helt med hvide linier, ikke er vist. Dvs. det er muligt ved en referencenetsangivelse at stedfæste indenfor et område på 100 X 120 meter.

De mange niveauer muliggør således en meget præcis stedfæstelse men muliggør også beskrivelse af en udstrækning. Vikingeborgen Trelleborg på Sjælland (find den ved at indtaste ”Trelleborg i søgefeltet) kan således nemt findes ved angivelsen NE 2 b 8 6, mens Næstved pga. sin udstrækning kan nøjes med den mere overordnede reference SG 5-6.