HISTORIE

Information i fotokortenes rand

Af Claus Dam, Kulturarvsstyrelsen, 15-03-2010

For at LW1944 kan vises som et dynamisk kort, så skærer vi randen af hvert fotokort og viser kun selve kortdelen. Men randen om hvert fotokort indeholder også mange interessante oplysninger.

Ca. halvdelen af kortene har foroven fortrykt Als Schiesskarte geeignet/Als Schiesskarte nicht geeignet (hhv. egnet til at skyde efter/ikke egnet til at skyde efter), hvor det var hensigten at rette myndighed skulle strege det ikke-gyldige ud. Denne påskrift er ikke unik for disse kort men findes på mange andre tyske kortserier. Det gælder for samtlige fotokort for dansk område, hvor denne påskrift findes, at Als Schiesskarte nicht geeignet er overstreget. Man har altså vurderet, at kortene var tilstrækkeligt præcise til at identificere mål udfra !

Bladinddelingen af kortene følger de samtidige danske målebordsblade, blot med den forskel, at kortene er lavet i 1:25.000, for at følge tysk praksis, hvor de danske var 1:20.000. Bladnummeret står i øverste højre hjørne, men følger ikke helt dansk praksis – se eksemplet nedenfor, hvor det tyske nummer 3416-c ses, mens det korrekte danske nummer er håndskrevet øverst til venstre (3516) af det Kongelige Bibliotek.

I kortrammens nederste venstre hjørne er angivet, hvad der formentlig er optagelsestidspunktet (eller tidspunkterne, da der i flere tilfælde er mere end en dato) for de fotos, fotokortet er sammensat af. Der er dog eksempler på, at anlægsarbejder, der burde være afsluttet på det tidspunkt, der angives på kortet, ikke er med (se Poul-Erik Tophøjs artikel).