BRUGERHISTORIE

Frøslev plantage og datering

Af Poul Wilhelmsen, 12-09-2011

Jeg vil tro, at kortene er optaget i 1944, selv om man skulle tro, at Luftwaffe havde andet at tage sig til. Ser man på fotoet taget over Frøslev plantage, så ser man tydeligt, at Frøslevlejren er anlagt. Man begyndte forhandlingerne i marts 1944, og den 13. august 1944 ankom de første 750 fanger til Frøslev. Det må være bevis på, at fotoet er optaget tidligst i sommeren 1944.

Vis på kort