BRUGERHISTORIE

Min onkels landbrug

Af Jens Møller Nielsen, 26-01-2011

I slutningen af 2.verdenskrig 1943-44 blev der udført en tankspærring langs den danske vestkyst. Min onkels landbrug (min fars fødested) der var beliggende sydvest for Heldum kirke, blev alvorlig ramt af dette bygningsprojekt. Ca.2/3 del af den 12 tdr. land store landejendom blev beslaglagt og kunne derfor ikke dyrkes. Som kompesation fik min onkel tildelt nogle græsningsarealer for sine kreaturer. Arbejdet med udgravningen af spærringen blev udført af arbejder der var tvangsudskrevet bl.a. fra storbyerne København ,Odense og Århus. Disse arbejdere blev indkvarteret på gårdene i nærheden af spærringen. På kortet ses tydeligt spærringen ca 2 km. sydvest for Heldum (øst for 8.tallet på kortet). Jeg husker (jeg var 12-13 år) det som et enormt stort gravearbejde, da man ikke havde gravemaskiner, men måtte bruge skovl, hakke og trillebør. Som nævnt i artiklen om tankspærringen, blev spærringen fjernet straks efter 5.maj 1945, men arene i markerne sås mange år efter.

Vis på kort