BRUGERHISTORIE

Placering af Lytteposter

Af : Erland Jensen, 08-02-2011

Jeg har bemærket på kortet ved Tybjerggård, at der er en pilhenvisning NØ for Tybjerggård. På dette sted var der ikke tyske anlæg. De mørke streger parallelt med Tybjergvej viser 3 træbarakker ca. 60 mtr. lange. Ca. 300 mtr. nord for disse barakker til venstre ad Valhøjsvej var placeret en parabol på 10 m. i diameter som kunne drejes i alle retninger. Til højre på marken et gitter monteret på en sokkel. Den kunne drejes horinsontalt. Følger man vejen mod Aversi ca. 400 m. fra barakkerne og 150 m. fra vejen mod nord fandtes et ca. 40 m. højt tårn med et trådnet. Dette tårn kunne også drejes 360 grader. Mit fødested er på en ejendom 300 mtr. øst for Aversi by og jeg husker som 13årig(årgang 30) hvordan disse lytteposter blev afprøvet ved at tyske jagerfly fløj så lavt over jorden, at når de passerede en højspændingsledning måtte de stige i højde, for at undgå at ramme den. Efter krigens afslutning boede der flygtninge i barakkerne og vi børn havde fri adgang og omgikkes det tyske personale der holdt opsyn med installationerne indtil de blev fjernet, vist i starten af 1946.

Vis på kort