BRUGERHISTORIE

Pansergrave

Af Poul-Erik Topshøj, Kartograf og konsulent på opgaven, 12-03-2010

På flere fotos kan man se pansergrave. Pansergrave er lange brede grave som anlægges for at fjendens bælte-køretøjer ikke skal kunne passere og dermed tvinges til at tage en anden og mere ugunstig køreretning. Der blev etableret mange pansergrave i Danmark, især i slutningen af krigen. På flere fotos er de særdeles tydelige, da de er nygravede. Muligvis kan de være med til at afgøre, det nøjagtige tidspunkt, for hvornår fotos er optaget. På senere årgange af luftfotos er pansergravene ofte svære at se. De var selvfølgelig også til stor gene for landmændene og langt de fleste pansergrave blev kort efter krigen hurtigt fyldt op. Arbejdet med opfyldningen blev dertil udført uden udgifter for landmanden, hvilket også gjorde det attraktivt at komme i gang.

Vis på kort