BRUGERHISTORIE

Øjenvidne

Af Kaj B. Marum, 13-07-2011

Internt tysk opgør på Roskildevej I en afstand af ca. 500 meter hørte vi skud og så kort efter en soldat løbe af sted nedad den vej vi boede på, Vestervang i Valby, forfulgt af en anden soldat med riffel. Nysgerrigt fulgte vi efter og fandt frem til hjørnet af Roskildevej og Ulriksdalvej i Valby, nær Damhussøen. På hjørnet lå dengang en lukket Jantzen benzinstation med en murstensmur omkring. Frygtesløse gik vi tæt på og så vel 5 døde soldater lagt ved siden af hinanden i vejsiden. Tilsyneladende var det et internt overfald, foretaget i læ af omtalte murstensmur. I dag kan det undre mig, at vi - som 8 årige - gik så tæt på, at vi kunne se de dræbte soldater, hvoraf nogle blødte fra mund og næse, uden at vi blev synderligt påvirkede. Men dengang talte de voksne om grusomheder, uden nødvendigvis at tage hensyn til de små øren, - så krigen var en del af dagligdagen. Da soldatrerne var kørt bort, opsamlede vi tomme patronhylstre og gravede projektiler ud af muren på det hus, som lå overfor den føromtalte mur. Hvis denne hændelse (mytteri) er omtalt nogen steder, så kunne det være interessant at få baggrunden, for det vi så dengang i 1944 eller 1945.

Vis på kort